Házi veréb

házi veréb

Általános jellemzése

A házi veréb (Passer domesticus) a madarak (Aves) osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a verébfélék (Passeridae) családjába tartozó faj. Kis termetű madárfaj, testhossza 16 centiméter, testtömege 24-39,5 gramm. A tojók és a fiatal egyedek halványbarnák és szürkék, míg a hímeknek élénkebb barna, fekete és fehér tollazata van. A Passer nemzetség egyik tagjaként egész Európában, a Földközi-tenger medencéjében és Ázsia nagy részén elterjedt madárfaj. Szándékos, vagy véletlen módon számos helyre behurcolták, például Ausztrália néhány pontjára, Afrikába és az amerikai kontinensre, amely miatt az egyik legelterjedtebb vadon élő madárfajnak számít.

A házi veréb jelentős mértékben kapcsolódik az emberi környezethez és képes megtelepedni városi és vidéki környezetben egyaránt. Bár számos, egymástól eltérő élőhelyen és éghajlaton képes megélni, azonban kerüli a sűrű erdőket, a füves pusztákat és a sivatagokat, melyek távol esnek az emberek településeitől. Túlnyomórészt fűfélék és gabonafélék magjaival táplálkozik, ugyanakkor opportunista módon fogyaszt rovarokat és egyéb táplálékot is. Természetes ellenségei a házi macskák, a héják, a baglyok és még számos ragadozó emlős- és madárfaj.

Nagy egyedszáma és jelentős elterjedési területe, valamint az emberekhez való közelsége miatt kulturálisan kiemelkedő szerepet kapott a házi veréb. Sokszor alaposan, ám sikertelenül üldözték, mint mezőgazdasági kártevőt, ám ugyanakkor gyakran tartották fogságban, háziállatként, vagy élelemforrásként. Bár nagy egyedszámmal rendelkezik, ugyanakkor létszáma néhány helyen hanyatlásnak indult. A Természetvédelmi Világszövetség listáján nem veszélyeztetett fajként szerepel.

Jegyei

A házi veréb hossza 14 centiméter, szárnyfesztávolsága 21-26 centiméter, testtömege 24-38 gramm. A fej eleje, valamint a fejtető középső része barnásszürke, a szemtől kezdődő s a halántékon keresztül a tarkóig húzódó széles sáv szürke. Hasi oldalának egyéb alsó részei fehérek, az oldalak felé hamu szürkések. Farktollai sötétbarnák. Szeme barna, csőre fekete, de télen szürke, s csak a hegye sötét színű; lába sárgásbarna.

A házi veréb átlagosan 16 centiméteres testhosszal rendelkezik, amely 14 és 18 centiméter között váltakozik.Tömzsi madár, széles mellkassal és nagy, kerekded fejjel. Csőre vaskos, kúp alakú. A csőr hossza 1,1-1,5 centiméter és erős felépítésű, mivel alkalmazkodott a magvak fogyasztásához. Farka 5,2-6,5 centiméter hosszú. Szárnyhúrja 6,7-8,9 centiméter, míg lábai 1,6-2,5 centiméteresek. Testtömege 24-39,5 gramm. A tojók általában valamivel kisebbek, mint a hímek. A testtömegük medián értéke Európában mindkét nemnél 30 gramm és a jóval délebben élő egyedek medián átlagos testsúlya 26 gramm. A fiatalabb egyedek kisebbek, míg a hímek nagyobbak telente, ugyanakkor a tojók nyáron a költési időszakban nagyobbak. A nagyobb magasságokon és hidegebb éghajlati körülmények közt élő egyedek nagyobbak (a Bergmann-szabály alapján) mind a névadó, mind pedig a többi alfajt tekintve

Tollazata

A házi veréb tollazata többnyire a barna és a szürke színek különböző árnyalataiból tevődik össze. A nemi kétalakúság erőteljesen megjelenik a verebeknél. A tojó kevésbé erőteljes színezetű, mint a hím, inkább halványabb tónusú tollazata van. A tojó sárgásszürke tollazattal rendelkezik alsó és felső részein, míg a hímek erősen színezett feji és háti tollazatát hátukon vörösesbarna tollazat és szürke mellkasi, altáji rész jellemzi. A hímnek sötétszürke koronája van a feje búbján, mely csőre tövétől indul és a hátáig ér. Fejének két oldalán gesztenyebarna színű sáv húzódik. Szemei körül, csőre körül és torkán fekete színű tollazat. Fekete nyaki sávjának kivételével merőlegesen egy vékony fehér sáv fut a háta irányába. Szemei mögött egy-egy fehér folt található. Testének alsó része szürke, vagy fehéres színezetű, akárcsak álla és fülének környéke. Hátának felső része és palástja mély barna színű, széles, fekete csíkokkal, míg hátának alsó része, fara és farkának felső szakaszának fedőtollai szürkésbarnák.

A hímek kevésbé élénk színű tollazattal rendelkeznek a költési időszakon kívül és számos tolluk vége fehér csúccsal rendelkezik. Tollászkodáskor több világosbarna és fekete tollazat mutatkozik meg, beleértve a fekete nyaki tollazatot és a mellkasi részt.[40][41] Ezt jelvénynek hívják, amely méretben és szélességben egymástól eltérhet és néhány kutató rámutatott, hogy a jelvény jelezheti a szociális státuszt, vagy az egyed fittségét. Ez a feltevés számos további kutatást inspirált, melyek azt mutatták ki, hogy a jelvény mérete kortól függően növekszik. A hím csőre fekete színű a költési időszakban és sötétszürke az év többi szakában.

A házi veréb fióka
A tojóknak nincsenek fekete tollsávjai és szürke koronájuk. Testük felső részei és fejük barna színezetű, sötétebb csíkokkal tarkítva palásti részükön és szemük fölött egy jellegzetes halvány sáv húzódik. Testének alsó része szürkésbarna színű. A tojó csőre barnásszürke és sötétebbé válik a költési időszakban, amely majdnem olyan sötétté válik, mint, amilyen színű a hím csőre. A fiatal egyedek tollazata hasonlít a tojók tollazatára, de alsó részük barnább, míg testük felső részei halványabb és szemük fölött halványabb, kevésbé jól látható sáv húzódik. A fiatal példányoknak szélesebb tollaik vannak, viszont ritkább tollazatuk ápolatlanabb benyomást kelt, mely hasonlít a frissen levedlett felnőttek tollazatára. A fiatal hím egyedek torka sötétebb, míg a fiatal nőstények gyakran fehéres torokkal rendelkeznek. Ugyanakkor a fiatalok nemét nem lehet teljes mértékben tollazatuk alapján meghatározni, mivel néhány fiatal hím tollazatából teljesen hiányoznak az idősebb hímekre jellemző tollazat elemei, míg néhány fiatal nőstény tollazata a hímekére hasonlít. A fiatal verebek csőre halványsárgától a szalmasárgáig terjed, mely halványabb, mint a nőstények csőre. A még éretlen hímek halványabb tollazati elemekkel rendelkeznek, mint az idősebb hímek, mely friss tollazatnál meglehetősen jellegtelen. Első költési időszakuktól a fiatal egyedek megkülönböztethetetlenek az idősebb példányoktól, bár halványabb tollazatuk életük első évének végéig megmarad

Elterjedése

A házi veréb Európában, Észak-Afrikában és Ázsiában Indiáig költ. Hátsó-Indiában, Kínában és Japánban nem fészkel. Észak-, Közép-, és Dél-Amerikába, Kubába, Jamaikába, a Falkland- és a Hawaii-szigetekre, Ausztráliába, Új-Zélandba, Dél-Afrikába és sok apró szigetre betelepítették.

Hazánkban általánosan elterjedt, rendkívül gyakori, állandó madár.

Fészkelőhelye

A házi veréb csak nagy, összefüggő erdők belsejében nem költ. Fészkét fali üregekbe, eresz alá, fecskefészekbe, gólyafészek rőzséjébe, löszfalak üregébe, fák odvaiba, vadszőlő és borostyán közé, akácfa, ritkán jegenyenyár sűrű oldalágainak a tövébe építi. Nagyvárosok belsejében is megtalálja fészkelőhelyét.

Szaporodása

A házi veréb évente háromszor, ritkábban kétszer költ, áprilistól augusztusig.

Szívesen költ telepesen, pl. Rékási J. egy akácfán 13 fészket talált. Kazlakban is szívesen fészkel. Mezei verébbel közös, emeletes fészkét is megtalálták akácfa koronájában (a háziveréb-fészek volt magasabban). A fészkek anyaga elszáradt pázsitfű, lucernaszéna, s közéjük építve néhány toll.

Rékási a Bácsalmási Tsz major központjában 1968-ban egy fészkelőtelepből az első költés idején 17, a másodiknál 14, a harmadiknál 12 fészket vizsgált meg. A fészkek délnyugati röpnyílásúak voltak, és egymástól 20-30 cm-re eresz alatt épültek 2,4 m magasan. Az első költés április első felé-től június végéig, a második május végétől június végéig, a harmadik jú-lius elejétől augusztus 22-ig tartott.

Az elsőnél a tojás lerakásától a kikeléséig átlagban 13,6 nap, a kikeléstől a kirepülésig átlag 15 (max. 17, min. 13) nap telt el. Az első és a második költés között 6,7; a második és a harmadik költés között átlagosan 6,2 nap telt el. A három költésben a maximális fészekalj 7, a minimális 2 tojásból állt.

A házi veréb tojásainak 50%-ából, a kikelt fiókák 75%-ából lett röpképes madár. Fészkenként átlagosan 3,2 fióka röpült ki, 1,6 fióka elhullott. Így a vizsgált helyen évente megkétszereződött az állomány. Az első kirepülés után a fiókák 2-3 napig visszatértek a fészekbe.

Táplálkozása

A házi veréb fiókák 36% növényi, 64% állati táplálékot kapnak . A legkisebb állati táplálék a 7-8 mm-es légyláb, a legnagyobb a zöld lombszöcske volt. Egy 3 fiókás fészekalj esetén 1 óra alatt a szülők az egyik fiókának csak növényi (búza), a másik fiókának vegyes táplálékot (búza + fej nélküli mórpoloska), a harmadiknak csak mórpoloskát vittek. Az egész napos megfigyelés alatt – május 18-án – 157 esetben etettek a szülők, 1 óra alatt átlag 10,5-szer, a tojó 2,5-szer gyakrabban, mint a hím. A második költéskor – június 22-én – az etetések száma óránként 9 volt, és a tojó csak 1,3-szer etetett gyakrabban, mint a hím.

464 öreg példány (1967-1969 között minden hónapból gyűjtött minták) gyomortartalmának vizsgálata során csak állati táplálék 5, csak növényi táplálék 357, vegyes táplálék 28 esetben fordult elő. Zúzókő 351 gyomor-ban volt. A táplálék összes mennyiségének 85%-a növényi, 15%-a állati volt. A téli időszakban gazdasági udvarok, sertés- és baromfiólak eledeléből és városi hulladékból szedi táplálékát.

A napraforgótáblákon nemcsak a kaszattermés fogyasztásával, hanem a termés kipergetésével is kárt okoznak. Az érési időszakban (augusztus-szeptemberben) egy-egy verébgyomorban átlagosan 3,7 kaszattermés volt . A házi veréb jelentős mennyiségben fogyaszt gyommagvakat, valamint amerikai szövőlepkét, ormányosokat, sáskákat és fináncbogarakat. Ez utóbbiakat röptében is elfogja.

Képek

Videó a házi verébről:

Hang a házi verébről:

Nézd meg ezeket a madarakat, cikkeket is!HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com

A weboldal sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal további használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tájékoztató

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close